لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب (ع)

‌تیپ ۱۷ قم، پس از عملیات طریق‌القدس، در منطقه‌ی عمومی شوش ‌‌با بهره گیری از نیروهای قم‌، مشهد‌، بهبهان‌ و شوش به فرماندهی مرتضی صفاری راه اندازی شد‌. گفته می شود علت اصلی نام و شماره‌گذاری ‌تیپ ۱۷ قم، حضور زیاد نیروهای قمی در این تیپ ‌باشد که به یاد حضرت فاطمه‌ معصومه‌(س) اسم تیپ را «قم» و به‌ یاد قیام قمی‌ها در اعتراض به مقاله‌ی اهانت‌آمیز روزنامه‌ی اطلاعات در ۱۷ دی‌ماه ۱۳۵۶ به امام خمینی‌(ره) شماره‌ی آن‌ «‌۱۷» شد.

عملیات های آفندی

‌تیپ ۱۷ قم، پس از عملیات طریق‌القدس، در منطقه‌ی عمومی شوش ‌‌با بهره گیری از نیروهای قم‌، مشهد‌، بهبهان‌ و شوش به فرماندهی مرتضی صفاری راه اندازی شد‌. گفته می شود علت اصلی نام و شماره‌گذاری ‌تیپ ۱۷ قم، حضور زیاد نیروهای قمی در این تیپ ‌باشد که به یاد حضرت فاطمه‌ معصومه‌(س) اسم تیپ را «قم» و به‌ یاد قیام قمی‌ها در اعتراض به مقاله‌ی اهانت‌آمیز روزنامه‌ی اطلاعات در ۱۷ دی‌ماه ۱۳۵۶ به امام خمینی‌(ره) شماره‌ی آن‌ «‌۱۷» شد.

عملیات های پدافندی

‌تیپ ۱۷ قم، پس از عملیات طریق‌القدس، در منطقه‌ی عمومی شوش ‌‌با بهره گیری از نیروهای قم‌، مشهد‌، بهبهان‌ و شوش به فرماندهی مرتضی صفاری راه اندازی شد‌. گفته می شود علت اصلی نام و شماره‌گذاری ‌تیپ ۱۷ قم، حضور زیاد نیروهای قمی در این تیپ ‌باشد که به یاد حضرت فاطمه‌ معصومه‌(س) اسم تیپ را «قم» و به‌ یاد قیام قمی‌ها در اعتراض به مقاله‌ی اهانت‌آمیز روزنامه‌ی اطلاعات در ۱۷ دی‌ماه ۱۳۵۶ به امام خمینی‌(ره) شماره‌ی آن‌ «‌۱۷» شد.

تفحص

‌تیپ ۱۷ قم، پس از عملیات طریق‌القدس، در منطقه‌ی عمومی شوش ‌‌با بهره گیری از نیروهای قم‌، مشهد‌، بهبهان‌ و شوش به فرماندهی مرتضی صفاری راه اندازی شد‌. گفته می شود علت اصلی نام و شماره‌گذاری ‌تیپ ۱۷ قم، حضور زیاد نیروهای قمی در این تیپ ‌باشد که به یاد حضرت فاطمه‌ معصومه‌(س) اسم تیپ را «قم» و به‌ یاد قیام قمی‌ها در اعتراض به مقاله‌ی اهانت‌آمیز روزنامه‌ی اطلاعات در ۱۷ دی‌ماه ۱۳۵۶ به امام خمینی‌(ره) شماره‌ی آن‌ «‌۱۷» شد.

پادگان شهید زین الدین اندیمشک

پادگان شهید زین الدین ابروی شهر مقدس قم است،این پادگان در زمان جنگ احداث شد و باید پدافند غیر عامل رعایت می شد به همین خاطرساختمان های آن به صورت پراکنده ساخته شد که در بمباران های احتمالی آسیب دیدگی کمتر شود، در ابتدای احداث این مجموعه هیچ زیرساختی از جمله آب و برق و گاز و خیابان و ارتباطات و… نداشت.

جستجو در اخبار و مطالب سایت

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.